Ai primit o “Înştiinţare” că trebuie să te prezinţi în ziua x de la ora y la sediul ITM din localitate cu o listă de documente. Începi să te stresezi şi te gândeşti că poate scapi cu cea mai mică amendă. Apoi te gândeşti că mai bine nu te prezinţi şi zici că nu ai primit hârtia. Ba ai primit-o dar zici că eşti plecat din localitate şi speri să nu mergi la control. Sau poate te gândeşti să trimiţi pe altcineva din firma în locul tău. Îţi vin în minte tot felul de gânduri şi idei cum să eviţi prezența în fața inspectorului care te verifică.

Nu trebuie să faci asta, doar amâni inevitabilul şi îl enervezi şi pe inspector.

Să vă dau o listă de idei greşite:

 1. “Nu mă prezint” – Rezultat: Primeşti o amendă prin poştă
 2. “Merg peste câteva zile” – Varianta corectă: Solicita o amânare dacă nu poţi/nu vrei să mergi la data de pe înştiinţare. Lângă numele inspectorului care te-a chemat este şi numărul de telefon. Sună-l şi solicită o amânare. Motivul amânării nu trebuie să aibă legătură cu controlul.
 3. “Trimit pe altcineva din firmă cu ce am şi asta e” – Rezultat: Acum chiar că ţi se măresc şansele să îţi iei amenda la care visezi.

De ce atât de stresant un control ITM

Faptul că nu înţelegi cu ce acte trebuie să te prezinţi te face să te gândeşti că eşti victima sigură. În realitate nu e chiar atât de complicat. Toate documentele solicitate în “Înştiinţare” pot fi realizate destul de uşor.

Să le luăm pe rând. Sunt două tipuri de control:

Situaţia 1: Ţi se solicita să te prezinţi la ITM cu un set de documente


INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ…

ÎNŞTIINŢARE

În conformitate cu prevederile articolului 19 litera o legea numărul 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, în data de…, la oră…, vă rugăm să prezentați, în original, la sediul societății dumneavoastră/la Inspectoratul Teritorial de Muncă…, situat în stradă…, următoarele documente:

Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului și actul constitutiv al societății;

 1. Registrul unic de control și ștampila societății și copie CI administrator; împuternicire scrisă și CI pentru reprezentantul societății în vederea semnării documentelor de control
 2. Certificat constatator – autorizarea de funcționare în domeniul SSM pentru activitățile desfășurate
 3. Evaluarea riscurilor de accidentare și planul de prevenire și protecție
 4. Tematica de instruire, instrucțiuni privind periodicitatea instruirii, planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent, evidența zonele cu risc ridicat și specific
 5. Instrucţiuni proprii pentru completare reglementarilor de securitate – sănătate muncă
 6. Lista de dotarea salariaților cu EIP
 7. Fișele de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă
 8. Fișele de post cu atribuții în domeniul de SSM şi fișele de aptitudini eliberate de medicină muncii
 9. Baza decizionala a structurii organizatorice activității de prevenire și protecție (decizie lucrător desemnat și dovadă curs SSM și/sau decizie servicii interne SSM și dovadă curs SSM și sau contract cu serviciul extern de prevenire și protecție și certificat de abilitare)
 10. Decizie CSSM, dovada transmiterii ultimului pe Pv ședință depus la ITM
 11. Avizul ISCIR pentru echipamentele de muncă ce intră sub incidența ISCIR (instalații de ridicat și sub presiune)
 12. Autorizare personal conform prevederilor legale
 13. Dovada măsurilor luate pentru protecția împotriva electrocutării (verificare împământare)
 14. Alte documente…

În cazul ne punerii la dispoziția inspectorilor de muncă a documentelor solicitate, se va aplica sancțiunea prevăzută la articolul 23 alineatul 1 litera c) din legea numărul 108 din 1999, republicată, amendă contravențională de la 5.000 RON la 10.000 RON


1. Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului și actul constitutiv al societății;

Aduceţi copii după cele două documente.

2. Registrul unic de control și ștampila societății și copie CI administrator; împuternicire scrisă și CI pentru reprezentantul societății în vederea semnării documentelor de control

Dacă nu eşti administratorul firmei îţi trebuie o împuternicire de la acesta, vezi model 1.

3. Certificat constatator – autorizarea de funcționare în domeniul SSM pentru activitățile desfășurate

Îl ai deja, caută în documentele firmei şi o să-l găseşti, vezi model 2. Verifică dacă este trecut pe certificat codul caen al activităţii pe care o desfăşori.

Dacă desfăşori activităţi de prestări servicii (ex. Montaj instalaţii de aer condiţionat) trebuie să ai un Certificat Constatator pentru “Activităţi desfăşurate în afara sediilor” vezi model 3. Nu fugi la Registrul Comerţului ai certificatul deja printre actele firmei. Dacă ţi-ai declarat activitatea l-ai primit automat.

Dacă totuşi nu îl trebuie să-ţi declari activitatea la Registru Comerţului şi îl primeşti în 3 zile după ce ai depus actele.

4. Evaluarea riscurilor de accidentare și planul de prevenire și protecție

Este inclus în documentele descărcate.

5. Tematica de instruire, instrucțiuni privind periodicitatea instruirii, planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent, evidența zonele cu risc ridicat și specific

Este inclus în documentele descărcate.

 

6. Instrucţiuni proprii pentru completare reglementarilor de securitate – sănătate muncă

Este inclus în documentele descărcate.

7. Lista de dotarea salariaților cu EIP

Este inclus în documentele descărcate.

8. Fișele de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă

Următorul articol va fi despre moşul de completare al fiselor SSM

9. Fișele de post cu atribuții în domeniul SSM şi fișele de aptitudini eliberate de medicină muncii

Aici sunt două elemente distincte:

a. Ataşează la fiecare fisa de post anexele cu atribuţii SSM din documentele descărcate

b. Fişele de aptitudini sunt pe fiecare angajat şi se eliberează de către medicul de medicină muncii după controlul medical, vezi model 4. Dacă nu le ai suna la o clinică să ţi le facă. Durează maxim o zi.

10. Baza decizionala a structurii organizatorice activității de prevenire și protecție (decizie lucrător desemnat și dovadă curs SSM și sau decizie servicii interne SSM și dovadă curs SSM și sau contract cu serviciul extern de prevenire și protecție și certificat de abilitare)

Toate tipurile de decizii sunt incluse în documentele descărcate.

11. Decizie CSSM, dovada transmiterii ultimului pe Pv ședință depus la ITM

Se aplică doar firmelor cu peste 49 de angajaţi

12. Avizul ISCIR pentru echipamentele de muncă ce intră sub incidența ISCIR (instalații de ridicat și sub presiune)

Doar dacă deţineţi anumite echipamente. Exemple echipamente ce necesită autorizare ISCIR: autostivuitor, macara, automacara, lift, palane şi instalaţii: centrala termică (verificarea periodică).

Verificarea acestora se face periodic de către o persoană/firma autorizată RSVTI

13. Autorizare personal conform prevederilor legale

Este necesar doar dacă aveţi personal care utilizează: macaraua, stivuitorul, transpaleta, liftul, elevatoare vehicule, ascensoare materiale, etc.

Verificarea acestora se face periodic de către o persoană/firma autorizată RSVTI

14. Dovada măsurilor luate pentru protecția împotriva electrocutării (verificare împământare)

Este vorba despre măsurarea rezistenţei de dispersie a centurii de împământare. Aceasta se face de către firme autorizate. Dacă îţi desfăşori activitatea într-un spaţiu închiriat ar trebui să fie pusă la dispoziţie de către proprietar. Dacă îţi desfăşori activitatea într-un bloc de locuit poţi să o soliciţi la Asociaţia de proprietari, deşi e puţin probabil să primeşti ceva.

Acestea ar fi explicaţiile legate de documentele din înştiinţare.

Situaţia 2: Ţi se transmite că vei fi vizitat la sediul firmei/punct de lucru.

Share: